czwartek, 21 listopada 2013

WARSZTATY HISTORYCZNO-TURYSTYCZNE DO BĘDOMINA, PŁOTOWA I BYTOWA

W dniu  20 listopada 2013 roku młodzież klas turystycznych i hotelarskich (klasy 1OB, 2OA, 2HA) wraz z opiekunami: Ireną Karnat, Moniką Szymulą, Jolantą Łęcką i Rafałem Nowickim udali się na warsztaty turystyczno - hotelarskie do Bytowa. Warsztaty odbyły się we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno - Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie, w ramach których odbywa się wymiana doświadczeń młodzieży i nauczycieli z ZSH i ZSE-R. 

Pierwszym etapem podróży był rodzinny dworek J. Wybickiego w Będominie, gdzie mieści się obecnie Muzeum Hymnu Narodowego i pamiątek po twórcy Pieśni Legionów a obecnie Hymnu. Następnym punktem wyprawy było Płotowo, gdzie znajduje się Muzeum Szkoły Polskiej, szkoły, która powstała w latach 20-tych XX wieku na terenie zaboru niemieckiego, a której celem było edukowanie młodzieży polskiej zamieszkałej na tym terenie oraz krzewienie kultury polskiej. W muzeum znajdują się pamiątki po Polakach - Kaszubach, którzy pielęgnowali polskość oraz po Związku Polaków w Niemczech, którzy na kongresie w 1938 roku w Berlinie uchwalili pięć prawd:
1 prawda: Jesteśmy Polakami;
2 prawda: Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci;
3 prawda: Polak Polakowi bratem;
4 prawda: Co dzień Polak narodowi służy;
5 prawda: Polska matką naszą i nie wolno mówić o matce źle.
Ostatnim i docelowym miejscem wyjazdu był Bytów, gdzie uczniowie naszej szkoły zwiedzili miasto i zamek krzyżacki w Bytowie. W szkole bytowskiej uczniowie z ZSH poznali swoich rówieśników, którzy pokazali im zabytki swojego miasta, a także swoją szkołę, jej pracownie a po poczęstunku i obiedzie zaprezentowali swoje wyjazdy warsztatowe, między innymi wyjazdy do Turcji, Korei i na Ukrainę.
20_listopada_2013_wymiana_miedzyszkolna_Bytow

czwartek, 14 listopada 2013

WARSZTATY TURYSTYCZNO - HISTORYCZNE W GDAŃSKU

W dniu 13 listopada 2013 roku uczniowie klasy turystycznej (2OA) wraz z opiekunami: Moniką Szymulą i Rafałem Nowickim wzięli udział w warsztatach historyczno-turystycznych w Gdańsku. W ramach współpracy ze szkołą ZSE-R z Bytowa i wymiany doświadczeń miedzy uczniami i nauczycielami z obu szkół, młodzież z ZSH oprowadzała swoich rówieśników po gdańskiej starówce pokazując ciekawe miejsca i zabytki miasta. Dla uczniów była to żywa lekcja obsługi ruchu turystycznego, w ramach której mogli wczuć się w przewodników miejskich a poza poznaniem zabytków nabywać również doświadczenie z przedmiotów zawodowych.  


środa, 13 listopada 2013

SESJA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA PTTK Z UDZIAŁEM UCZNIÓW 3OA I 3OB

13 listopada 2013 r. uczniowie kl. III OA, III OB i IV O wraz z opiekunami Moniką Szymulą i Anną Ruszkowską uczestniczyli w IV Pomorskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej PTTK w Urzędzie Miasta w Sopocie.
Celem Sesji była promocja walorów krajoznawczych Polski, popularyzacji turystyki wśród młodzieży
i wymiana doświadczeń turystycznych.
Nasi Turyści przedstawili trzy prezentacje multimedialne z warsztatów turystycznych ZSH:
·         Ola Sikorska i Olek Konkol "Szlak Piastowski"
·         Kasia Miller i Monika Młodak "Góry Świętokrzyskie"
·         Wojtek Sadowski "Kotlinę Kłodzką"
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami a prezentację Oli  i Olka za walory patriotyczne nagrodzono ciekawymi albumami fotograficznymi.
W czasie wystąpienia Wojtek zadbał o promocję ZSH, zachęcając gimnazjalistów do podjęcia nauki
w naszej szkole.
Sesję zakończono spacerkiem po Sopocie " Szlakiem Franciszka Mamuszki"

13_listopada_2013_Sesja_Krajoznawcza_PTTK